:: Kalite ve Çevre Politikamız ::

Kalitenin varılması gereken bir hedeften ziyade, devamlı gelişme ve süreklilik göstermesi gereken bir süreç olduğu inancını taşıyoruz. Firmamızın kalite ve çevre politikasını bu çerçevede tanımlıyoruz.

- %100 Müşteri memnuniyeti

- En mükemmel ve hızlı hizmeti sunma anlayışı

- Yaratıcı yenilikçi geliştirici takım ruhuna sahip kadrolarla hizmet sunmak

- Toplumun değer ve ilkelerine sahip olarak sanayinin sorunlarına çözüm üretmek

- Enerji, hammadde ve doğal kaynakları verimli kullanmak ve kullandırmak,

- Atıkları kaynağında en aza indirmek ve bu bilinci tedarikçisi olduğumuz müşterilerimize de yaymak

- Çevreyle ilgili yasal ve diğer yükümlülükleri yerine getirmek

- Müşteri ve tedarikçilerimizi çevre konusunda bilinçlendirmek ve yönlendirmek.